MÅLGRUPPE

Målgruppen er par, som har problemer med vold i deres parforhold/ægteskab. Det er ikke afgørende, om parret er samboende, men tilbuddet er kun henvendt til par, som vil arbejde for at forblive et par. Målgruppen kan derudover være parrets børn under 18 år (fælles, sammenbragte, "weekendbørn" m.m.)

Forløb for børn
STOP VOLD I FAMILIEN tilbyder børn i alderen 3-18 år samtaler.
Børn bliver kede af det og bange, når de oplever vold mellem far og mor. Det er skadeligt for deres udvikling, og de risikerer at blive viderebringere af volden. Der er ofte tale om skyld, skam, vrede, at være bange og ked af det. Derfor er det vigtigt, at give dem mulighed for at få bearbejdet deres følelser i forhold til de voldsomme oplevelser, de har haft. Dermed bliver børnene bedre rustet til at ændre den sociale arv.

Hvad er vold?
Volden har mange forskellige former, men den skal forstås ud fra voldsudøverens ønske om magt og kontrol.
Den norske psykolog Per Isdal definerer vold på denne måde:

“Vold er enhver handling rettet mod en anden person, der gennem dét, at denne handling skader, smerter,skræmmer eller krænker personen, får personen til at handle imod sin vilje, eller får personen til at stoppe med at gøre noget, som han/hun har lyst til”.

Vold kan være fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og/eller materiel

  • Fysisk vold kan rumme alt fra påføring af let smerte til fysiske overgreb med døden til følge. Slå, sparke, skubbe, hive i håret, fastholde, bide, nappe, kvæle, brændemærke, lemlæste m.m.
  • Psykisk vold kan være trusler om vold, systematisk nedbrydning af selvtillid, verbal krænkning, isolation, tvang og umyndiggørelse. Kontollere partnerens besøg og bekendtskaber, checke telefonopkald, sms’er m.m.
  • Seksuel vold er enhver seksuel handling uden partnerens samtykke.
  • Økonomisk vold kan være at nægte at give oplysninger om fælles økonomi, afmålte lommepenge, true til at underskrive lånedokumenter, tage partnerens løn m.m.
  • Materiel vold kan være at smadre den andens ting, smadre vægge/døre m.m.
Sidst opdateret: 27.03.2014